Oproep ouderplatform VSV Sneek en Heerenveen

Als samenwerkende organisaties in de geboortezorg zijn we op zoek naar ouders die met ons mee willen denken over zwangerschap, geboorte en kraamtijd. Het is een initiatief van verloskundigen, afdelingen verloskunde van de ziekenhuizen Sneek en Heerenveen, kraamzorgorganisaties en GGD in het gebied rond Sneek en Heerenveen (N.B. dit staat dus los van de eigen moederraad van KraamZus, maar is dus overkoepelend vanuit de geboortezorg in deze regio).

Vind jij het leuk om hieraan bij te dragen? Hieronder vind je meer informatie:

In je zwangerschap, tijdens je bevalling en in de kraamtijd, krijg je met verschillende zorgverleners te maken. Zij werken samen om de zorg voor jou en je kindje zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze zorgverleners willen graag weten hoe jij – en eventueel ook je partner – deze zorg ervaren. Zij zijn ook benieuwd hoe jullie denken over de wijze waarop de zorg is georganiseerd, de keuzes die je hebt en veranderingen die de zorgverleners willen invoeren.

Als je hierover mee wilt praten, kan je je opgeven voor het ouderplatform of de moederraad die wordt opgericht. Dit platform is bestemd voor zwangere vrouwen en jonge ouders die in het gebied rond Heerenveen en Sneek wonen.

De eerste bijeenkomst van de “moederraad” is op 3 juli 2019 van 19.00-20.30 uur bij KraamZus aan de Celsiusweg 2 in Joure.

Meer informatie?
Vraag je verloskundige, je gynaecoloog, de kraamzorg of JGZ-verpleegkundige. Als je je direct wilt opgeven, stuur dan een mail aan Conny Vreugdenhil, c.h.vreugdenhil@rug.nl