14 oktober 2014

Informatieavond voor aanstaande ouders Martini Ziekenhuis

De afdeling Verloskunde van het Martini Ziekenhuis organiseert – samen met kraamzorgcentra het Groene Kruis en ISIS – op 14 oktober a.s. een informatieavond voor aanstaande ouders. Deze avonden zijn ook bedoeld voor zwangeren die van plan zijn om thuis te bevallen.

Programma
Op de informatieavond geven een verloskundige en gynaecoloog informatie over zwangerschap en (thuis- of ziekenhuis)bevalling. De verpleegkundige vertelt iets over de gang van zaken op de verloskamers en de verpleegafdeling Verloskunde (kraamafdeling). De kraamverzorgende gaat in op de mogelijkheden die kraamzorg biedt. Tussendoor is gelegenheid om vragen te stellen.

In de pauze is er een informatiemarkt waar bedrijven en organisaties die te maken hebben met zwangerschap en bevalling zich presenteren.

Tijden
Van 19:30 tot 21:30 uur

Aanmelden
De toegang is gratis. Je kunt je aanmelden door te bellen op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur met het secretariaat van de Verpleegafdeling 2A (Verloskunde) via tel. 050 – 524 6430.