Taken

Taken van jouw kraamzus

Al onze kraamverzorgenden hebben maar één doel: gezinnen met een pasgeboren baby een fijne en bijzondere kraamtijd bezorgen. Hun centrale taak is moeder en kind intensief te begeleiden en te verzorgen. Bovendien ondersteunen onze kraamverzorgenden in het huishouden en hebben ze aandacht voor broertjes of zusjes in het gezin.

Andere kerntaken zijn:

  • Goed contact met je verloskundige en desgewenst assisteren of ter ondersteuning voor jullie aanwezig zijn bij de bevalling (thuis of poliklinisch in het ziekenhuis).
  • Professionele begeleiding bij het geven van (borst)voeding.
  • Basiscontroles bij moeder en kind; aandacht voor eventuele bijzonderheden of risico’s.
  • Advies, tips en bemoediging, zodat jullie na de kraamtijd voldoende praktische handvatten én vertrouwen hebben om de zorg voor je kindje zelfstandig voort te zetten.

De specifieke invulling van de kraamzorguren bepalen jullie in overleg met de kraamverzorgende. Gewenste aandachtspunten kun je al melden bij het intakegesprek.