< Terug naar overzicht

Fardau Tuinier

Op 2 septimber 2011 is ús famke Fardau berne. Wij hienen Annie Winia as kraamsuster. Mei Annie ha wij in speciale bân dus derom wie it foar ús ek super dat Annie bij ús wie dizze wike. Wer we op hoopten wie ek sa, it wie in top wike!!

It fjilde fertroud dat Annie der wie.  Annie hat graag de boel onder contrôle, op in positieve manier. Advies jaan, tips oer borstvoeding en op ‘e tiid efkes in lietsje sjonge foar Fardau soarge foar in gezellige boel hjir yn hús!

Dus ek nog efkes via dizze wei….Annie bedankt… it wie top!

Groeten Fokke, Fronie, Amarins, Karst & Fardau Tuinier