KraamZus & Kwaliteit

KraamZus investeert in kwaliteit

Bij KraamZus wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit en veiligheid. Kwaliteit betekent voor ons: jou en je kindje een zo veilig en comfortabel mogelijke kraamtijd geven. Een fijne kraamperiode maakt volgens ons het verschil in die bijzondere periode na de bevalling. Het WHO (World Health Organization)/UNICEF-borstvoedingscertificaat en de HKZ-certificering  zijn daarbij van groot belang voor ons.

Certificaten waar we trots op zijn

Over het HKZ-certificaat

HKZ Gecertificeerd
Het HKZ-certificaat staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt. Met het behalen van dit certificaat laten we zien dat wij als organisatie de zaken goed op orde hebben, dat jij en je kindje centraal staan en dat we voortdurend en systematisch werken aan verbetering van onze zorg. Daarnaast verplicht het certificaat ons elk jaar om onze kwaliteit te onderzoeken en te blijven verbeteren. Eén keer per jaar komt de auditor langs om te beoordelen of wij nog terecht het HKZ-certificaat voeren. Onderdeel van de HKZ-norm zijn zowel interne als externe audits van al onze vestigingen.

Over het WHO-UNICEF borstvoedingscertificaat

Eenmaal per drie jaar wordt door de stichting Baby Friendly Nederland (voorheen Zorg voor Borstvoeding) gemeten of wij nog voldoen aan de gestelde normen voor het WHO/Unicef borstvoedingscertificaat.
In december 2018 is het certificaat opnieuw toegekend. Onze kraamverzorgenden werken volgens de ‘Tien richtlijnen voor het welslagen van de borstvoeding‘ en de ‘vijf standaarden’ opgesteld door de WHO en Unicef.

Kwalificaties lactatiekundigen

We werken samen met lactatiekundigen in de regio die geselecteerd zijn op hun IBCLC certificaat en aangesloten zijn bij de NVL (Nederlandse Vereniging van lactatiekundigen). De NVL is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Zij maken zich ons sterk voor hun vak en hun leden en bieden zorg op maat. De NVL is gesprekspartner voor andere professionals, overheid en zorgverzekeraars.

Een IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) is een gecertificeerde lactatiekundige die op internationaal niveau examen heeft afgelegd in lactatie en borstvoeding. Een cruciaal deel van de taak van een IBCLC, in het beschermen van moeders en kinderen, is getrouw blijven aan de principes en het doel van de Internationale gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk en volgende relevante besluiten van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Zij bieden diensten aan die borstvoeding beschermen, promoten en ondersteunen.

Over brancheorganisatie BO

BO-Geboortezorg
Sinds december 2015 zijn we aangesloten bij brancheorganisatie BO. Samen met andere kraamzorgleden van Actiz en BTN, hebben we aangegeven dat we graag samen een nieuwe zelfstandige brancheorganisatie willen beginnen, specifiek gericht op de geboortezorg. BO behartigt dus de belangen voor kraamzorgorganisaties, en in de nabije toekomst ook de geboortezorg. Door onze krachten te bundelen kunnen we de zorg voor jullie als (aanstaande) ouders en pasgeboren kindje blijven verbeteren.
De Kernboodschap kraamzorg© is daarbij het uitgangspunt:
Kraamzorg is toegankelijke en noodzakelijke zorg. Het zorgt voor een veilige start, voor gezondere kinderen en moeders, richt zich op de zelfredzaamheid van ouders en voorkomt dure zorg nu en later.

Beoordeling door de zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar toetst jouw tevredenheid over de zorg die wij geleverd hebben. De verzekerden van Achmea en Menzis bijvoorbeeld beoordelen onze kwaliteit van zorg met respectievelijk een 9,3 en een 8,7.

Contact tijdens je zwangerschap

Naast certificaten door derden willen we ook zelf graag weten hoe kersverse ouders onze zorg ervaren. Vanaf het moment dat je je inschrijft heb je een eigen contactpersoon bij KraamZus; je conZulent. Samen met haar plan je bijvoorbeeld een intakegesprek en kijk je hoeveel uren zorg jullie kunnen en willen ontvangen. Omdat we graag willen weten hoe je dit contact ervaren hebt, ontvang je na je intakegesprek een uitnodiging voor een digitale enquête.

Contact tijdens de kraamweek

Rond de derde dag van de kraamweek krijg je een telefoontje waarin we vragen hoe jij de zorg ervaart, of je een klik hebt met jullie kraamverzorgende en of er verder nog wensen zijn. Na afloop van de kraamtijd ontvang je een ‘ deel 2’  van de digitale enquête, waarbij we graag horen hoe je onze kwaliteit van zorg ervaren hebt en of je nog aanvullingen hebt. Deze input helpt ons om de koers te bepalen.

Gesprekspanels

We organiseren regelmatig gesprekspanels met klanten en met partijen waarmee we intensief samenwerken, zoals verloskundigen. We vragen verloskundigen bijvoorbeeld om de zorgverlening en samenwerking met KraamZus te beoordelen.  Zo kunnen we onze ideeën toetsen en zo nodig bijsturen.

Andere instrumenten

Naast de gesprekspanels en input die we van jullie als klanten terugkrijgen, maken we gebruik van tevredenheidsmetingen van onze kraamzussen, de CQ-index (de Consumer Quality Index is een methode om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Het gebruik van de CQ-index wordt gesteund door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg), Zichtbare Zorg (programma van het ministerie van VWS) en functioneringsgesprekken. Op die manier zijn kwaliteit en veiligheid een vast onderdeel van onze planning & control cyclus en kunnen we de kwaliteit en veiligheid van onze zorg blijven monitoren en verbeteren.

Een klacht is een kans

Mocht het zo zijn dat de kraamzorg die wij geleverd hebben niet heeft voldaan aan je verwachtingen, dan horen we dat graag. Zoals genoemd kun je dat al aangeven bij het derdedagstelefoontje zodat we indien mogelijk beter op je wensen kunnen inspelen. Daarnaast kun je anoniem feedback geven middels onze digitale enquête. Tenslotte is het mogelijk om een klacht in te dienen. Hiervoor verwijzen wij je graag naar bijgaande klachtenregeling.