Moederraad

Over de moederraad

De moederraad van KraamZus bestaat uit enthousiaste dames die kraamzorg van ons hebben ontvangen. Zij denken structureel met ons mee om onze kraamzorg steeds te blijven afstemmen op de wensen van de cliënt. De moederraad bestaat uit vijf leden die op dit moment van hun leven tot onze doelgroep behoren. Zij nemen vier keer per jaar deel aan een focusgroepsgesprek rondom een bepaald thema. Bijvoorbeeld: voorlichting, intake, planning, zorg, en zorg bij een stille baby.

De moeders vertellen hoe ze de zorg rondom de zwangerschap en kraamtijd hebben ervaren. De belevingen bieden handreikingen tot verbeteringen. Daarnaast wordt tijdens het gesprek rechtstreeks gevraagd naar tips voor verbetering van onze kraamzorg.

De moederraad is voor moeders, door moeders! Heb je tips, ideeën of vragen dan kan je deze aan ons voorleggen. Vier keer per jaar hebben we een overleg waarin we de ingezonden punten meenemen (NB: individuele problemen horen niet thuis in de moederraad, daarvoor kun je rechtstreeks contact met KraamZus opnemen).

Neem contact op met de moederraad