Couveuse nazorg

… voor een soepele overgang van ziekenhuis naar thuis.

Als je baby tot tien dagen na de geboorte in het ziekenhuis heeft moeten verblijven, kan je gebruik maken van couveuse nazorg of uitgestelde kraamzorg.

Couveuse nazorg is alleen niet hetzelfde als reguliere kraamzorg. Huishoudelijke taken vallen in principe niet onder couveuse nazorg. Deze nazorg is vooral bedoeld om je wat meer vertrouwen te geven na de thuiskomst van je baby. Je krijgt tips en handvatten voor de verzorging van je kindje thuis. Want, ondanks dat je misschien in het ziekenhuis al heel veel zelf deed en hebt geleerd, thuis is het toch weer even wennen!

Kosten
Het tarief voor couveuse nazorg 2019 bedraagt € 49.69 per uur.

Wat vergoedt jouw verzekeraar?
Het is afhankelijk van je zorgverzekeraar, wat je vergoed krijgt voor couveuse nazorg. Je moet in ieder geval een aanvullende verzekering bij je zorgverzekeraar hebben afgesloten. Vanuit de basisverzekering wordt de couveuse nazorg niet vergoed!

Neem dus voordat je met je kindje thuiskomt contact op met je zorgverzekeraar of couveuse nazorg wordt vergoedt. Als je met je zorgverzekeraar belt is het van belang de volgende punten te benoemen:
– geef duidelijk aan dat het gaat om zorg na de 10e dag;
– geef duidelijk aan of je wel of niet al zorg hebt ontvangen voor de 10e dag;
– vraag duidelijk of er ook andere condities gehanteerd worden waaraan je moet voldoen om couveuse nazorg vergoed te krijgen. Je kunt denken aan een vacuüm bevalling of een keizersnee;
– vraag duidelijk of de zorgverzekeraar ook een medisch verklaring van je verloskundige wil ontvangen.

Let op:
Vraag altijd op hoeveel uur couveuse nazorg je volgens je zorgverzekeraar recht hebt. Noteer altijd de gegevens van de persoon waarmee je gesproken hebt bij je zorgverzekeraar. Het is namelijk zo dat je als cliënt zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding van deze zorg. Indien wij wel couveuse zorg leveren en de zorgverzekeraar vergoedt niet (al) deze uren zorg, dan zijn deze uren zorg voor jouw eigen rekening. En tot slot is het belangrijk dat, indien je in het weekend couveuse nazorg nodig hebt, je dit al voor het weekend aan moet vragen bij je zorgverzekeraar. Zij zijn in het weekend namelijk niet bereikbaar.