Kraamzorg in de knel? Niet in Fryslân!

Volgens het tv-programma ‘Kassa’ gaat er veel mis in de kraamzorg. ‘Onterecht’ zegt Zus Berger, directeur van onze organisatie. ‘In het Noorden, en zeker in Fryslân, kan kraamzorg de toets der kritiek juist wel doorstaan’.  In de Leeuwarder Courant van zaterdag 30 oktober vertelt ze uitgebreid over de unieke werkwijze van KraamZus.

Lees hier het artikel ‘Kraamzorg in de knel’