Kraamzorgorganisaties ondertekenen convenant

De organisaties die betrokken zijn bij het jeugdbeleid in de gemeente Smallingerland willen nog beter samenwerken. KraamZus heeft daarom samen met andere organisaties op 7 december 2010 het convenant ‘Ketenaanpak – 9 maanden tot 0 -jarigen in gemeente Smallingerland’ ondertekend. Naast de kraamzorg zijn ook verloskundigen, Jeugdgezondheidszorg Fryslân en de Gemeente Smallingerland betrokken. De organisaties onderschrijven hiermee dat ze onder andere gezamenlijke preventieve activiteiten willen richten op (aanstaande) ouders en pasgeboren baby’s, en dat ze gebruik willen maken van elkaars deskundigheid.