Helpdesk kraamzorg voor migranten gelanceerd

Niet overal is kraamzorg zo gewoon als in Nederland. Vooral onder vrouwen met een migratie-achtergrond is er veel discussie over het nut van deze kraamzorg. Deze aanstaande moeders kunnen vanaf nu terecht op www.mikadohelpdesk.nl. Een website met informatie voor verschillende cultuurachtergronden, ervaringsverhalen en filmpjes over kraamzorg.  Ook kunnen zij voor advies terecht bij de gratis informatielijn van de MiKaDo Helpdesk. De helpdesk is een initiatief van MiKaDo en Actiz, organisatie van zorgondernemers.

‘Vreemde in huis’
Mikado organiseerde in samenwerking met de Stichting Voorlichters Gezondheid een multicultureel panel met migrantenvrouwen over hun ervaringen met kraamzorg – met verrassende resultaten.
Een kraamverzorgende wordt door veel migrantenvrouwen gezien als een ‘vreemde’ in huis, soms ongewenst. Er is in de dagen na de bevalling vaak veel (schoon)familie in huis en dat zorgt voor allerlei botsingen. Toch is er ook veel waardering voor kraamverzorgenden: “Mijn kraamverzorgende zag dat het niet goed ging met mijn kindje en heeft direct de arts gebeld. Gelukkig maar, want de arts zei dat we niet langer hadden moeten wachten.”

Kijk voor meer informatie op www.mikadohelpdesk.nl