Onderzoek borstvoeding

In 1991 zijn de WereldBVgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF een internationale campagne gestart om borstvoeding wereldwijd te beschermen, te bevorderen en te ondersteunen. In het kader van deze campagne hebben wij (aanstaande) papa’s en mama’s benaderd die tussen week 46 en 51 zijn uitgerekend of al zijn bevallen om deel te nemen aan een onderzoek.

Op 1 december zal het onderzoek plaatsvinden in Noord-Holland en Noord-Limburg en op 28 november & 4 december vindt het onderzoek plaats in Noord-Nederland. Een onderzoeker van Stichting Zorg voor Borstvoeding bezoekt deze dagen onze organisatie en neemt een vragenlijst door met alle deelnemers, dit neemt ongeveer vijftien minuten in beslag.

Er wordt contact opgenomen in week 47, 48, of 49 met de vraag of je wilt meewerken aan dit onderzoek. Met deze input kunnen wij onze zorg rondom borstvoeding verbeteren!