Persbericht klokkenluidersbrief

Recent zijn wij helaas geconfronteerd met een klokkenluidersbrief waarin wordt gesuggereerd dat er binnen onze organisatie gefraudeerd wordt. Wij kunnen dit met volle overtuiging tegenspreken en zijn dan ook bedroefd dat dergelijke uitingen gemaakt worden, we hebben dan ook aangifte gedaan wegens smaad. Deze brief is nu ook naar buiten gebracht en onder de aandacht gekomen van onder andere Omrop Fryslan. Zij hebben onderstaand nieuwsbericht gepubliceerd. 

Kreamsoarch-organisaasje Kraamzus fan De Jouwer hat oanjefte dien fan smaad foar in brief dy’t oer de organisaasje rûngiet. Yn de brief stelt in ‘klokkelieder’ dat der binnen de organisaasje fraudeart wurdt. Memmen soene ûnterjochte in soarchindikaasje krije wertroch’t der mear oeren yn rekken brocht wurde kinne. Direkteur Mark Brouwer fan Kraamzus sprekt alle beskuldigings tsjin. Neffens him leit it gemiddelde tal oeren soarch dat de organisaasje leveret sels leger as it lanlik gemiddelde fan 44 oeren. Brouwer betreurt de gang fan saken en wol fierder gjin kommentaar jaan. Soarchfersekerder De Friesland hat de melding ek krigen en ûndersocht. Dy seit dat Kraamzus ‘m kreas oan de regels hâldt.

Vertaling:
Kraamzorgorganisatie KraamZus gevestigd in Joure heeft aangifte gedaan van smaad over een brief die over de organisatie rondgaat. In deze brief stelt de “klokkenluider” dat er binnen de organisatie gefraudeerd wordt. Jonge moeders zouden ten onrechte een zorgindicatie krijgen waardoor er meer uren in rekening gebracht kunnen worden. Directeur Mark Brouwer spreekt de beschuldigingen tegen. Volgens hem ligt het gemiddelde aantal uren zorg die de organisatie levert zelfs lager als het landelijk gemiddelde van 44 uur. Brouwer betreurt de gang van zaken en wil verder geen commentaar geven. Zorgverzekeraar De Friesland heeft ook de melding gekregen (brief Klokkenluider) en heeft onderzoek gedaan. Zij zeggen dat KraamZus zich keurig aan de regels houdt.