Baby Friendly: De Toekomst.

Vanaf januari 2017 wordt er een nieuwe manier van toetsen geïntroduceerd bij de recertificering borstvoeding. Ook KraamZus wordt in november 2017 weer gerecertificeerd.  Wat kunnen wij als organisatie verwachten?

Het traject heet vanaf nu Baby Friendly en gaat uit van de biologische blauwdruk van de baby. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken wat een pasgeborene in de breedste zin van het woord nodig heeft. Alle kinderen worden gelijk behandeld onafhankelijk van soort voeding. Wanneer ouders bij het zorgen en voeden voor hun kind kiezen voor een manier die aansluit bij de biologische blauwdruk van de zuigeling, kan dat er als volgt uitzien: “ Het kind is vanaf zijn geboorte voortdurend in de directe nabijheid van zijn moeder of vader, bij voorkeur niet verder dan op aanraakafstand. Hij wordt veel gedragen, in een meer verticale dan horizontale positie, en brengt relatief weinig tijd liggend door. Hij drinkt frequente kleine voedingen, waarbij er
overdag nooit meer dan drie uur tussen het begin van twee voedingen is, in de nacht niet meer dan vier uur en het minimum aantal voedingen per etmaal is tien. Na de eerste maand kan het kind wat meer iets langere perioden tussen zijn voedingen laten en ook nu en dan een periode van alleen slapen wordt minder ongewoon. Het aantal voedingen per etmaal blijft waarschijnlijk rond acht tot tien, meer is niet ongewoon, minder kan, maar is meer uitzondering dan regel”.
Men gaat binnen Zorg voor Borstvoeding uit van 3 principes:

  • Elk kind heeft recht op een optimale start in het leven, in overeenstemming met zijn biologische blauwdruk;
  • Ouders worden met respect behandeld met inachtneming van culturele achtergronden en ondersteund in hun eigen keuzes op grond van objectieve informatie zodat zij hun kinderen optimaal kunnen voeden in de eerste levensjaren;
  • Goede voedingsgewoontes, en in het bijzonder het geven en krijgen van borstvoeding, zorgen voor optimale gezondheid van moeder en kind.

Middels de 5 standaarden wordt hier binnen de hele organisatie invulling aan gegeven;

  • Standaard 1: Beleid, Scholing, Prenatale voorlichting, Ketenzorg
  • Standaard 2: Het eerste uur, huidcontact
  • Standaard 3: Voeden op verzoek en de normale groei en ontwikkeling van kinderen
  • Standaard 4: Vaste voeding en borstvoeding of flesvoeding voor de grotere baby
  • Standaard 5: Hechting en zeggenschap

Daarnaast blijven de 10 vuistregels als basiszorg van kracht!

In de recertificering oude stijl waren er intern en extern gesprekken nodig met verschillende medewerkers binnen de organisatie. Hier was een dermate goede planning voor nodig, veel papier en lijstjes werk en tussen de gesprekken door telefonische afstemming. In de nieuwe stijl zal er via een vragenlijst voor ouders een beoordeling komen op de kwaliteit van zorg. In de nieuwe stijl is er dus geen sprake meer van interviews bij ouders thuis en vinden er geen gesprekken meer plaats met kraamverzorgenden. Wel worden er gesprekken afgenomen met leidinggevenden, zowel op zorg technisch als organisatorisch vlak. Wanneer het certificaat behaald wordt is dit 2 jaar geldig, daarna volgt een interne doe-het-zelf audit en na 4 jaar wordt er weer een externe audit gehouden, dit alles onder supervisie van een coach van Zorg voor Borstvoeding.

Nb. Binnen onze organisatie werken wij met de multi- disciplinaire richtlijn borstvoeding, online te vinden en op het portal, welke een dynamisch document is en dus bijgewerkt wordt op jongste wetenschappelijke onderzoeken. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat dit een redelijk algemeen, wetenschappelijk ingericht document is. Praktisch gezien is borstvoeding.com een betrouwbare site om informatie te zoeken en door te geven aan ouders en daarnaast zijn de lactatiekundigen binnen de organisatie vraagbaak.