Cliënten waarderen onze kraamzussen met 9,1

Door een onafhankelijk bureau is een enquête gehouden onder 500 kersverse ouders die kraamzorg van ons ontvangen hebben. 60% van de aangeschreven cliënten heeft de vragenlijst ingevuld en gaf de kraamverzorgster een gemiddeld cijfer van 9,1. Onze organisatie kreeg een cijfer van gemiddeld 8,8.

Naast het meten van de tevredenheid over onze geleverde zorg zien ook onafhankelijke instanties toe op de kwaliteit van onze zorgverlening. Het certificaat HKZ (Harmonisatie Kwaliteitswet Zorginstellingen) bezitten we sinds de oprichting. In november 2011 zal er een nieuwe audit worden gehouden om het certificaat te verlengen. Het inmiddels drie jaar oude WHO/Unicef Certificaat van de Stichting Zorg voor Borstvoeding wordt in december opnieuw getoetst en zal, naar verwachting, verlengd worden. Verder doen we mee aan het programma  Zichtbare Zorg dat onder meer door de Inspectie voor de Volksgezondheid is ingesteld. Vanaf juni 2011 zijn onze resultaten te zien op www.kiesbeter.nl.