Diana Monissen opent nieuwe pand

Op donderdag 30 juni heeft Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar, het nieuwe pand van KraamZus geopend.

Diana Monissen noemde het ‘een eer’ om bij de opening aanwezig te zijn. ‘Heel knap om in vijf jaar een bloeiende organisatie op te bouwen in een concurrerende markt. Ik hoop op een vruchtbare samenwerking in de komende jaren.’ Na het doorknippen van een lint met een speciale navelstrengschaar werd het nieuwe pand officieel in gebruik genomen.

De Friesland Zorgverzekeraar speelde een sleutelrol bij het ontstaan van de kraamzorgorganisatie. Na het sluiten van een overeenkomst met De Friesland Zorgverzekeraar was directeur Zus Berger, van origine kraamverzorgster, in staat om één op één kraamzorg te bieden aan kersverse ouders in Fryslân. In haar welkomstwoord bedankte directeur Zus Berger onder andere de verloskundigen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor het gestelde vertrouwen in de afgelopen vijf jaar.

’s Middags gaf dr. Ank de Jonge, senior onderzoeker Midwifery Science, een lezing over de veiligheid van de thuisbevalling. Samen met onder andere Simone Buitendijk, hoogleraar eerstelijns verloskunde AMC, deed zij een studie naar de veiligheid van thuisbevallingen. Conclusie uit dit onderzoek, het grootste ter wereld op dit gebied, is dat thuis bevallen net zo veilig is als bevallen in het ziekenhuis. De Jonge plaats daarbij wel enige kanttekeningen: mits er een goede selectie plaatsvindt van vrouwen met een verhoogd risico, er genoeg opgeleide verloskundigen zijn en er gebruik wordt gemaakt van een adequaat transport- en verwijssysteem.

Op de foto: Diana Monissen, directeur Zus Berger (rechts) en haar zoon Rimmer Bles (foto: Willy Sybesma)