Zorgpartners Tytsjerksteradiel pakken voorlichting toekomstige ouders aan

Op dinsdag 17 januari ondertekenden wethouder Fokkema van Tytsjerksteradiel, Zus Berger, directeur KraamZus en andere zorginstellingen uit de gemeente het convenant Ketenaanpak Prenatale Voorlichting Tytsjerksteradiel. Dit convenant onderstreept de samenwerking tussen de verschillende partijen op het gebied van voorlichting aan ouders die een kind verwachten.

Themabijeenkomsten
Het doel van de samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties en -verleners is de voorlichting aan toekomstige ouders samen aan te pakken en goed op elkaar af te stemmen. Zo organiseren zij gezamenlijk themabijeenkomsten. Ouders kunnen daar vragen stellen over bijvoorbeeld de zwangerschap en de bevalling. Ook is er aandacht voor zaken als zwangerschapsyoga, -zwemmen en –gymnastiek.

Leefstijl
Er valt veel te verbeteren op het gebied van de leefstijl van sommige aanstaande ouders. Zo rookt bijvoorbeeld nog 10 á 15% van de zwangere vrouwen in Nederland. Ook wordt er veel ongezond gegeten en alcohol gedronken tijdens de zwangerschap. Deze factoren kunnen van grote impact zijn op de gezondheid van een ongeboren baby.