Ondertekening Convenant Geboortezorg

Afgelopen vrijdag 30 maart 2012 is in Meppel een samenwerkingsconvenant getekend tussen de verschillende kraamzorgorganisaties in Noord Nederland. Doel van het convenant is om als groep te anticiperen op de ontwikkelingen binnen geboortezorg in Noord Nederland. Deze samenwerking is uniek: in een krimpende markt slaan de verschillende kraamzorgorganisaties de handen ineen om een bijdrage te leveren aan betere geboortezorg. Ondertekenaars van het convenant vormen dan één aanspreekpunt voor ketenpartners in de geboortezorg.

Maatschappelijke ontwikkelingen in de geboortezorg

Naar aanleiding van het rapport ‘Een goed begin’ van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte is er een aantal ontwikkelingen gaande, gericht op het verbeteren van de veiligheid in de geboortezorg.

Zo wordt verwacht dat de tweedelijns geboortezorg zal worden geconcentreerd in een kleiner aantal ziekenhuizen dan nu het geval is. Een tweede trend is om meer bevallingen in eerstelijns geboortecentra te laten plaatsvinden. Een derde trend is bijvoorbeeld dar er meer gevraagd wordt om pijnbestrijding bij bevallingen. Ook bij bevallingen in de eerste lijn is dat een thema. Een vierde trend is om als organisaties rondom zwangerschap en geboorte meer samen te werken, zonder dat het de marktwerking verstoort.  De verschillende kraamzorgorganisaties spreken door middel van het convenant af om met elkaar een open overleg te voeren over die ontwikkelingen.

Ondertekenaars van het convenant
Ondertekenaars van het convenant zijn kraamzorginstellingen die actief zijn in Noord Nederland: Naviva Kraamzorg, Kraamzorg Het Groene Kruis, DZC Kraamzorg, Isis Kraamzorg, De Kraamvogel en KraamZus.  Na het tekenen van het convenant vindt op 11 mei 2012 het eerste overleg plaats met onder andere de agendapunten: stand van zaken consortia verloskunde en stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen ziekenhuizen in regio Noord.