KraamZus Dunstan Babytaal gecertificeerd

Trots zijn wij op onze kraamzussen, die het afgelopen half jaar allemaal de scholing Dunstan Babytaal hebben afgerond. Woensdag 25 juni was dan ook het feestelijke moment waarop Bregje Hamelynck (directeur Dunstan Babytaal Nederland) ons het certificaat persoonlijk heeft overhandigd. Wij zijn hiermee de eerste kraamzorgorganisatie van Noord-Nederland die deze uit Australië afkomstige methode toepast. Het is van toegevoegde waarde op onze zorg en werkt preventief tegen het Shaken Babysyndroom. Ouders kunnen de methode leren door de Dunstan Babytaal DVD te bestuderen, maar nog belangrijker is dat onze kraamzussen ze de eerste dagen helpen de methode toe te passen.
Hoe het werkt?
Iedere pasgeboren baby communiceert met vijf basisgeluiden die elk een eigen betekenis hebben: honger, moe, boertje, buikkramp of ongemak. Deze geluiden zijn gebaseerd op de basisreflexen van een baby en zijn daardoor onafhankelijk van de taal die de ouders spreken, het is niet aangeleerd. Het juist interpreteren van, en het inspelen op de geluiden van een baby zorgt voor minder huilen, betere voedingen, meer slaap en minder stress.
Voorbeeld
Wanneer een baby wakker wordt kan het verschillende oorzaken hebben. Heeft hij of zij honger dan zal, voordat de baby echt gaat huilen, het geluidje ‘Neh’ te horen zijn. Deze N-klank komt voort uit de zuigreflex, waarbij de baby de tong van boven naar beneden beweegt. Dit zijn de eerste pogingen tot communicatie van een baby, nog voordat het echt tot huilen komt. Hoe eerder ouders het geluid herkennen, hoe eerder de baby kan worden gevoed. De baby hoeft niet verder te huilen om zijn of haar behoefte duidelijk te maken.
Het mooie van Dunstan Babytaal is dat ook de vader de geluiden kan leren begrijpen. Geeft de moeder borstvoeding, dan kan bij honger alleen zij de oplossing bieden. Bij de andere vier geluiden is dit niet het geval. Op deze manier is het als vader mogelijk een gelijkwaardige band op te bouwen met de baby.