Kraamzorg blijft in het basispakket

Wat zijn we blij met het bericht dat kraamzorg in het basispakket blijft! Zo kunnen kersverse ouders de zorg krijgen die ze nodig hebben. De NOS plaatste vanmiddag onderstaande bericht:

Kraamzorg blijft in basispakket

Minister Schippers volgt een advies daarover van het Zorginstituut Nederland. Ze had daar om gevraagd naar aanleiding van reacties van burgers op haar oproep, om met voorstellen te komen voor bezuinigingen op het pakket. De minister zegt dat veel mensen hebben gereageerd en dat ze onder meer voorstellen hebben gedaan over de kraamzorg.

Schippers vindt kraamzorg in het basispakket noodzakelijk. Ze is het met het Zorginstituut eens dat die zorg bijdraagt aan het herstel van de moeder en een goed begin van het kind. Ze denkt dat mensen mogelijk te weinig van kraamzorg gebruik zullen maken, als die uit het pakket wordt gehaald. De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat kraamzorg ook bijdraagt aan vroege signalering van kritische situaties. 

Op maat

Schippers komt later mogelijk wel met aanpassingen. Zo wil ze in de toekomst meer kraamzorg “op maat”. Dat betekent bijvoorbeeld dat niet meer of minder uren zorg worden gegeven dan noodzakelijk. “Als de kraamvrouw weer zelf de regie kan voeren en het gezin voldoende op weg is geholpen, is kraamzorg niet meer aangewezen.”

De minister wil ook bekijken of de zorg voor een eerste en tweede kind wel even lang moet duren. Verder wil ze nader onderzoek naar wat je kunt vragen van familieleden en ze betwijfelt of een kraamverzorgende zich wel in alle gevallen moet bezighouden met de hygiëne in het huishouden.