Scholing & opleiding

Jaarlijkse Borstvoeding scholing

Thema: Tongriempjes & lipbandjes: modeverschijnsel of functionele beperking?
Steeds vaker worden zorgverleners geconfronteerd met vragen over tongriempjes en lipbandjes bij borstvoedingsproblemen. Is er hier sprake van een nieuwe hype of is dit een reëel probleem dat onze aandacht en expertise verdient?

‘Multidisciplinaire kijk op tongriempjes en lipbandjes’
Omdat we van mening zijn dat juist de verloskundige en de kraamverzorgende een belangrijke taak hebben in het herkennen van eventuele tong- en lipbandproblematiek willen wij jullie graag informeren op dit gebied. Verloskundigen en kraamverzorgenden hebben tenslotte die signalerende functie en kunnen op tijd hulp inschakelen.

Verloskundigen worden samen met de kraamverzorgenden vanuit casuïstiek bijgepraat over de problematiek van tongriempjes en lipbandjes en wat voor gevolgen dit heeft voor de borstvoeding in de kraamtijd en daarna. De rol van de kraamverzorgende, de verloskundige en de lactatiekundige zullen duidelijk worden besproken. Ook de rol van andere zorgverleners die men kan inschakelen bij deze problematiek. Uiteraard is er ook ruimte voor discussie en het delen van ervaringen!

Docent: Maaike van Broekhoven, lactatiekundige IBCLC. Maaike is multidisciplinair betrokken bij het onderzoek over tong- en lipbandproblematiek en organiseert regelmatig scholingen voor kraamverzorgenden en verloskundigen over dit thema.

De scholing is geaccrediteerd bij het KCKZ.  De scholing wordt georganiseerd op verschillende data die in nova komen te staan.

  • 12 september      19.00 – 21.45 uur            Wijkcentrum markant  Wite mar 7, Leeuwarden
  • 19 september      19.00 – 21.45 uur            Brede school de Drait Flevo 186-194, Drachten
  • 3 oktober             19.00 – 21.45 uur             Wijkcentrum markant  Wite mar 7, Leeuwarden
  • 4 oktober             19.00 – 21.45 uur             Celciusweg 2, Joure
  • 6 oktober             19.00 – 21.45 uur             Sinne, locatie Wetterwille simmerdyk 3, Sneek
  • 25 oktober           19.00 – 21.45 uur            ZH Emmeloord,Urkerweg 4, Emmeloord
  • 24 oktober           19.00 – 21.45 uur            Wijkcentrum Het Dok  Kajuit 4, Groningen

Scholingsapp
Als je met elkaar als team de scholing wilt volgen is het handig om een scholingsapp te maken die je alleen gebruikt om te overleggen wie wanneer een scholing kan of wil volgen en vervolgens tegelijk aan te melden.

Gratis digitale nieuwsbrief vakblad ‘Vroeg’
Vakblad Vroeg gaat over signaleren en vroeghulp bij ontwikkelingsstoornissen. Het bevat leuke en vooral interessante onderwerpen. Kraamverzorgenden kunnen zich gratis aanmelden voor de nieuwsbrief! www.vakbladvroeg.nl