Samenwerking KraamZus en Sinne kinderopvang

logo_logo_sinne_kinderopvangKraamzus werkt samen met Sinne kinderopvang. We vinden elkaar in goede zorg voor kinderen, want jij wilt erop kunnen vertrouwen dat jouw kindje in goede handen is.

Jouw baby het stralend middelpunt
Bij Sinne kinderopvang staat jouw kind in het middelpunt. Baby’s hebben regelmaat, vaste gewoontes en rituelen nodig om zich op hun gemak en thuis te voelen. Daarom passen wij ons zoveel mogelijk aan bij de gewoontes van thuis en gaan daarover met ouders in gesprek. Om te beginnen bij het kennismakingsgesprek en tijdens de wenperiode. Maar ook als je baby eenmaal op de opvang begonnen is. Naast de dagelijkse gesprekjes bij het halen en brengen, ontvang je verslagjes en foto’s van je kindje via ons digitale ouderportaal.

Aandachtig, liefdevol en deskundig
Onze pedagogisch medewerkers geven baby’s tijdens de verzorgmomenten volop tijd, rust en aandacht. Zij hebben een scherp oog voor de signalen van kinderen, reageren ondersteunend en verzorgen de kinderen liefdevol. De pedagogisch medewerkers zeggen wat ze doen en benoemen wat ze zien. Hierdoor bouwen ze een relatie op met de baby’s.

Rijke omgeving
Baby’s hebben de natuurlijke drang om de buitenwereld te leren kennen. Bij Sinne bieden wij hen volop de mogelijkheid om op onderzoek uit te gaan en vrij te bewegen. We brengen hen ook in contact met andere kinderen. We zien dat baby’s nieuwsgierig zijn naar elkaar, elkaar gaan imiteren en samen plezier maken. Stap voor stap doen kinderen steeds meer mee met de groep.

Opvang van 0-13
Sinne biedt kinderopvang en gastouderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in Leeuwarden en Goutum. Kinderen van 10 weken tot 4 jaar kunnen een van onze kinderdagverblijven bezoeken. Sinne heeft ook speelleergroepen voor peuters; vol nieuwe uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Kinderen vanaf 2 jaar zijn 2 tot 3 ochtenden per week welkom.

Voor schoolgaande kinderen biedt Sinne buitenschoolse en vakantieopvang aan.

Elke groep heeft een team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Zij zorgen voor een veilige, ontspannen omgeving en bieden aantrekkelijk (spel)activiteiten aan!