HKZ-certificaat behaald

Garantie voor kwaliteit!

KraamZus heeft 10 en 11 oktober 2016 de opvolgaudit van de HKZ weer behaald! HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het certificaat heeft betrekking op heel KraamZus.

Het HKZ-certificaat toont aan dat KraamZus de kraamzorg uitvoert volgens de kwaliteitsnormen van de sector. Voor ketenpartners en zorgverzekeraars maakt het certificaat duidelijk dat KraamZus goede professionele kraamzorg biedt, een gestroomlijnd primair proces heeft en werkt aan continue verbetering in alle processen. De externe auditor van KIWA heeft geconstateerd dat bij KraamZus de kwaliteit goed is geborgd. Procedures, beleidsnotities, protocollen, werkinstructies en kraamdossiers zijn allemaal onder de loep genomen met de vraag: zijn de notities actueel, beschrijven ze de huidige werkwijze en wordt dit ook zo uitgevoerd? 

Het behaalde certificaat vormt voor KraamZus uiteraard geen einde aan de kwaliteitsverbeteringen; het vormt juist een stimulans om continue te blijven verbeteren. Om het certificaat te behalen hebben wij jullie gevraagd om uit de gezinnen te komen met het zorgplan en om je werk op kantoor even te laten voor wat het is. Allen dank daarvoor, mede namens jullie inzet hebben bij dit mooie resultaat weer behaald. Het mooiste compliment was de optimale driehoek tussen de consulente, planning en kraamverzorgende!

Er was 1 aandachtpunt voor de kraamzorg, wat er tijdens de audits naar voren is gekomen is dat de kraamverzorgende onvoldoende op de portal kijken en gebruik maken van recente protocollen, dit is wel van essentieel belang. Deze protocollen bieden je houvast maar zijn ook jouw bescherming mocht er iets toch niet hellemaal goed gaan. Op dit item zal worden teruggekomen in de team overleggen van de kraamverzorgende.

Ik wil graag een aantal quotes met jullie delen die wij terug kregen van de externe auditor:

  • “Laagdrempelige cultuur”
  • “Goed voor elkaar”
  • “Veel scholingsaanbod”
  • “Kraamdossiers uitmuntend ingevuld”
  • “KVZ krijgt prima informatie van de planners”Print
  • “Primair proces fantastisch”
  • “Iedereen heeft Dunstan babytaal”
  • “Ik ben onder de indruk”
  • “Risicomanagement goed aanwezig”
  • “Voorlichtingsmateriaal voor de klant is TOP”

Iedereen ontzettend bedankt voor jullie inzet!