Mededelingen

Lees hier de mededelingen van november en blijf up-to-date!

 

Aanmaken kunstvoeding met rooibosthee

Er wordt her en der nog wel eens geadviseerd de kunstvoeding klaar te maken met rooibosthee, dit i.v.m. krampen bij de baby. Hierover is contact geweest met de kunstvoedingsfabrikanten: Advies van Hero baby en Nutricia in deze is, dat de voeding klaargemaakt wordt zoals op de verpakking omschreven staat. Het klaarmaken van kunstvoeding met rooibosthee tegen krampen is niet wetenschappelijk bewezen. Wanneer baby’s erg veel last van krampen hebben adviseert Nutricia de “Omneo” en Hero baby de ”Hero comfort 1”. Deze voeding moet dan zeker 2 weken door gebruikt worden aleer je zeker weet of het werkt. De overstap naar andere voeding moet altijd besproken worden met de verloskundige of JGZ verpleegkundige/arts.

KraamZus hanteert het volgende protocol: http://app.kenniscentrumkraamzorg.nl/wp-content/uploads/2015/09/Zorgprotocol-Kunstvoeding.pdf

 

HKZ: Tekortkoming kraamverzorgende HKZ, verbeteren, monitoren het komende jaar. Doel dat deze tekortkoming is opgelost in het eerste kwartaal van 2017.

Indien deze tekortkoming volgend jaar (oktober 2017, opvolgaudit) nog bestaat, zal dit een kritische tekortkoming worden die dan binnen 3 maanden moet zijn opgelost waar extra audits aan vasthangen en mogelijk niet meer verkrijgen van het certificaat. Het is goed is om bewust te zijn wat de consequenties zijn van het handelen buiten protocol, niet alleen voor de kwaliteit van zorg voor moeder en kind maar ook zeker als het gaat om de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en de mogelijke consequenties daarvan.

Daarnaast kan dit handelen in het laatste geval betekenen dat wij ons certificaat kwijtraken, wat inhoud lagere tarieven of zelf geen contract bij bepaalde verzekeraars omdat dat daar een basisvereiste is.

 

Plastic schorten en op korte termijn katoenen schorten en gebruik daarvan, hiervan komt op korte termijn een protocol.

 

Werkplaats voor kraamverzorgenden/ISK registreren van bijzondere situaties is voorbesproken. Het kan zijn dat er een pilot wordt gedaan binnen KraamZus (stuk komt nog), dan worden jullie hierover op tijd geïnformeerd.

 

Telefoonlijn voor kraamverzorgenden: Op de planningen horen we terug van de kraamverzorgenden dat er geen bandje op komt buiten kantoortijden: dat klopt ook en is een bewuste keuze geweest.

Afspraak is: zoveel mogelijk via de medewerker nummers bellen in de kantoortijden. Moeten medewerkers buiten kantoortijden de planning dringend (de bekende zaken als afmelden van partus, ziekenhuisopname, afmelden voor wachtdienst van die avond of nacht e.d.) spreken, moet men via het gewone nummer bellen. De planningen zullen ook op een vriendelijke manier aangeven aan de medewerkers als er ‘onnodig en/of onjuist’ gebeld wordt. Zo willen we graag het telefoonverkeer wat beter gaan stroomlijnen.

 

Bijzonderheden: Het valt op dat veel kraamzussen inzetbeperkingen hebben. We hebben afgesproken dat we alles gaan bekijken en dat de manager ter zijner tijd contact opneemt met de betreffende kraamzussen. Een beperking mag, als dit goedgekeurd is door de arbo-arts, of als het een bestaande cao regel is.

mededelingen