HKZ weer behaald!

Hoeraaa! KraamZus heeft de opvolgaudit van de HKZ weer behaald! HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het certificaat heeftHKZ Gecertificeerd
betrekking op heel KraamZus. Het HKZ-certificaat toont aan dat KraamZus de kraamzorg uitvoert volgens de kwaliteitsnormen van de sector. Voor ketenpartners en zorgverzekeraars maakt het certificaat duidelijk dat KraamZus goede professionele kraamzorg biedt, een gestroomlijnd primair proces heeft en werkt aan continue verbetering in alle processen. De externe auditor van KIWA heeft geconstateerd dat bij KraamZus de kwaliteit goed is geborgd. Het behaalde certificaat vormt voor KraamZus uiteraard geen einde aan de kwaliteitsverbeteringen; het vormt juist een stimulans om continu te blijven verbeteren. We delen graag een aantal quotes die wij terug kregen van de externe auditor:

‘Afgelopen jaar is het goed gegaan in de organisatie, de grootste uitdaging is het managen van de groei en dan wel het verkrijgen van goed opgeleide kraamverzorgenden.’

‘Kraamdossiers zijn uitstekend in orde, LIP wordt gevolgd’

‘De gezinnen krijgen via de mail een evaluatieformulier aangereikt, de kraamverzorgenden krijgen de formulieren eenmaal per kwartaal toegezonden.’