KraamZus en de Kraamvogel gaan samen verder onder de vlag van Regiozorg

KraamZus en de kraamvogel samenwerken regiozorg

Kraamzorg in Nederland is een groot goed. Dat geldt zeker ook voor het werken in de kraamzorg. Het borgen van deze belangrijke zorg is voor KraamZus en De Kraamvogel de belangrijkste reden om onder de vlag van Regiozorg Holding BV één organisatie te worden met twee merken.

De Kraamvogel vond in haar zoektocht naar een toekomstbestendige positie in de markt een passende partner in Kraamzus. Door samen de handen ineen te slaan zullen wij beter dan voorheen in staat zijn het werken in de sector aantrekkelijk en op niveau te houden. Zo kunnen we de kwaliteit van zorg voor gezinnen nu en in de toekomst veilig stellen. Hiermee zetten we een grote stap vooruit voor de kraamzorg in onze regio’s.

Twee bedrijven één belangrijke opdracht

Kraamzus blijft KraamZus en De Kraamvogel blijft De Kraamvogel. Sterke merken met een eigen cultuur. Beide bedrijven nemen op hun eigen wijze een belangrijke plek in binnen de werkgebieden waar ze actief zijn. Dat gaat niet veranderen. De werkgebieden van De Kraamvogel en KraamZus overlappen voor een groot deel. Door de samenvoeging van beide bedrijven ontstaat een andere schaalgrootte en een sterkere positie in het opleidingsdomein. De grotere schaal gaat ons naar verwachting in staat stellen onze mensen beter in te plannen, waardoor minder reistijd voor kraamverzorgenden zal ontstaan en we betere service kunnen bieden aan onze klanten. Daarnaast wordt het voor de grotere combinatie makkelijker om te investeren in automatisering en innovatie. Een win-win-situatie die de organisatie toekomstperspectief biedt en zorgt voor een betere invulling van de kraamzorg in Nederland.

De klant centraal

Voor ons staat de klant centraal. Een belangrijke reden om beide bedrijven onder één vlag te brengen. Omdat de zorg qua invulling, kwaliteit en proces niet veranderen heeft de integratie van beide bedrijven geen invloed op de dienstverlening die wij bieden.

Natuurlijk zullen we binnen bepaalde onderdelen van de operatie de krachten gaan bundelen om zo meer slagkracht en kwaliteit te realiseren. Denk hierbij aan ondersteunende functies als HR, ICT, Finance en Kwaliteit & Veiligheid. Deze afdelingen vormen een belangrijk deel van de ruggengraat van onze organisaties en verdienen het om op de best mogelijke manier te worden ingezet. Door samen te werken kunnen we beter presteren en zijn we in staat onze dienstverlening aan onze klanten te behouden of verder uit te bouwen. Wij verwachten dat zowel onze klanten als partners geen hinder gaan ondervinden en gaan ervan uit dat deze integratie enkel positieve veranderingen met zich mee zal brengen.