Nasza opieka połogowa

Pomoc przy porodzie w domu

Over ons
Nasza pielęgniarka poporodowa będzie obecna i będzie mogła pomagać położnej w odebraniu porodu w domu. Jednakże jej głównym zadaniem jest wspieranie Ciebie i Twojego partnera. Pielęgniarki poporodowe mają doświadczenie w zakresie asystowania przy porodzie. Możesz poprosić swoją pielęgniarkę, aby przyszła do Ciebie na wczesnym etapie porodu, aby pomagać Ci i wspierać Cię. Pielęgniarka będzie mogła Ci pomóc w oddychaniu, wyjaśni Ci różne pozycje porodowe i spróbuje złagodzić ewentualne bóle stosując różne techniki masażu. Jej obecność i świadomość, że w pobliżu jest ktoś doświadczony i umiejący pomagać przyszłym matkom podczas skurczów, może też bardzo uspokoić Twojego partnera. Powyższe określa się łącznie jako pomoc na wczesnym etapie porodu. Omów tę opcję ze swoją położną. W ten właśnie sposób pomożemy Ci rozpocząć poród możliwie jak najspokojniej i na luzie.

Poród w szpitalu

Jeśli poród odbędzie się w szpitalu, wówczas możesz się z nami skontaktować, gdy tylko będzie już znany termin wypisania Ciebie i dziecka ze szpitala. Dopilnujemy, aby w chwili Twojego powrotu do domu Twoja pielęgniarka poporodowa była już na miejscu.