Indywidualna opieka połogowa

Kraamzorg

W czasie indywidualnego spotkania wprowadzającego ustalimy, z ilu godzin opieki połogowej chciałabyś skorzystać. Będzie to zależało od Twojej sytuacji. W Holandii stosujemy Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg, krajowy protokół regulujący kwestie opieki połogowej. Zawsze otrzymujesz 49 standardowych godzin opieki poporodowej, zaś dodatkowe godziny zależą od Twojej indywidualnej sytuacji. Na przykład, jeśli rodzisz w domu, przysługuje Ci wiele dodatkowych godzin przeznaczonych na pomoc podczas porodu. Godziny te są rozłożone na osiem dni. Razem przedyskutujecie, jak te godziny należy rozdysponować w pierwszym tygodniu po narodzinach dziecka. Jeśli w czasie sprawowania opieki okaże się, że potrzebne będą dodatkowe godziny, wówczas pielęgniarka poporodowa porozmawia o tym z położną. Jeśli zaś sama z siebie po prostu chcesz skorzystać z dodatkowych godzin, wówczas można je wykupić po stałej stawce godzinowej ustalonej przez NZA (Holenderski Urząd Opieki Zdrowotnej). W kwestii tej opcji prosimy o kontakt.

Odroczona opieka połogowa lub opieka połogowa po intensywnej terapii

W przypadku, gdy dziecko zostanie wypisane ze szpitala lub wypuszczone z oddziału intensywnej terapii po upłynięciu dziesięciodniowego okresu opieki połogowej, jesteśmy w stanie zaoferować usługi z zakresu odroczonej opieki połogowej lub opieki połogowej po intensywnej terapii. W celu ustalenia, czy przysługuje Ci tego typu opieka, zalecamy skontaktować się z ubezpieczycielem.